(VDNKh) Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства))

Park

Hoteles spa cerca de (VDNKh) Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства))